Disclaimer

Algemeen
Deze website is een publicatie van LF8 - elevate internet. Door deze website te bekijken en de hierop aangeboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks dat is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Gebruikmaken van de geboden informatie, zonder controle of nader advies komt geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht, voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website.

Beschikbaarheid
De informatie en adviezen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. LF8 - elevate internet doet haar uiterste best om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het, al dan niet tijdelijk, niet-beschikbaar zijn van de website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij LF8 – elevate internet danwel bij derden waarvan met toestemming dit (beeld)materiaal wordt gebruikt. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van LF8 – elevate internet.