Internet strategie


Om uw website succesvol te laten zijn is het noodzakelijk een degelijke internet strategie op te stellen. De internet strategie sluit aan bij de bedrijfsstrategie, en geeft richting en betekenis aan uw internetactiviteiten.

Een goed geformuleerde internet visie en missie geeft voor langere termijn houvast. Door korte termijn prioriteiten en doelstellingen te gebruiken en deze te evalueren, maakt u zichtbaar wat het internet u oplevert.

Gerelateerde onderwerpen

Voor ons is een website meer dan een uithangbord.
Hoe koppelen we dat aan onze bedrijfsdoelstellingen?