Internet procesmodel

Internet procesmodel

Het Internet procesmodel geeft de levenscyclus weer van uw internet-toepassing. De fasen komen overeen met bekende kwaliteitscycli, zoals die van Deming.

De essentie van het model is richting geven, uitvoeren, beheren en evalueren. In het internet procesmodel noemen we dit verbeteren, ontwikkelen, implementeren, en meten en weten.

Internet ........ ja!
Maar waar moeten we beginnen?