Verbeteren


U heeft een bestaande site die verder wilt ontwikkelen? Dan is een site audit een goed uitgangspunt. Uw site wordt op een groot aantal punten doorgelicht, en u krijgt een rapport met heldere en concrete aanbevelingen voor verbetering.

De punten waarop de site beoordeeld worden zijn onder meer uitstraling, gebruiksvriendelijkheid, technische aspecten, zoekmachine vriendelijkheid en inhoud. Desgewenst kan de site audit uitgebreid worden met een uitgebreide online concurrentie analyse en juridische scan.

« terug naar procesmodel

Gerelateerde onderwerpen

Aan onze site kan nog het nodige worden verbeterd.
Alleen..... waar moeten we op letten?